XIII FESTIVAL DE CORS i BANDeS DE CIMA 2017

XIII FESTIVAL DE CORS i BANDeS DE CIMA 2017

Concerts Gratuïts > Gratuïts
FEDERACIÓ ASSOCIACIONS CIUTADANS MAJORS
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

14/10/2017 - Hora: 11:00

 

XIII FESTIVAL DE CORS I BANDES DE CIUTADANS MAJORS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(CIMA. Federació d’Associacions de Ciutadans Majors CV)